Home

 

Hvad vi tilbyder

Psykoedukation til pårørende

 

Tilbud til pårørende til psykisk sårbare. Målet med forløbet er, at du bliver afklaret på, hvordan du bedst udfylder din rolle som pårørende.

Psykoedukation til pårørende, tilbydes som individuelle samtaler med den enkelte pårørende og/eller familiemedlemmer, samt som grupperbaseret holdundervisning.

 

 

Psykoedukation til Psykisk Sårbare

"Ny identitet": Individuelle samtaler til mennesker med psykisk sårbarhed, med henblik på, at mestre sårbarhed. Der arbejdes målrettet med, at flytte den enkeltes selvopfattelse, fra syg med begrænsninger, til rask med forbehold og ressourcer.

 

 

Mentorforløb

 

Udkørende team til mentoropgaver i nærmiljø eller eget hjem - alt efter behov og ressourcer.

 

 

Mission

 

Ambition Danmark vil arbejde for:

 

At flytte den udsatte borger fra en passiv klientrolle, til en aktiv og selvhjulpen medborger.

 

Grundtanken i Ambition Danmark er; at en langt større del at nutidens udsatte borgere kan omsætte deres barrierer og sårbarhed til unikke spidskompetencer, gennem viden og træning.

Borgerene skal gives et medansvar for, at videreudvikle og videregive ”viden der virker”.

Udsatte borgere skal mødes med hensigtsmæssige krav og positive forventninger - ikke druknes i misforstået omsorg, kommunal afhængighed som blot fastholder dem i en klientrolle.

AMBITION Danmark udvikler og driver velfærdsinnovative løsninger, til virksomheder, organisationer og kommuner der ønsker at arbejde ambitiøst og resultatorienteret med sociale problemstillinger. Vi tilbyder både færdige og individuelt ”skræddersyede” løsninger.

 

AMBITION Danmark ønsker at medvirke til at løse nogle af samfundets sociale udfordringer, i forholdet mellem individ, samfund og arbejdsmarked, på en enkel, praksisnær og innovativ måde.

 

AMBITION Danmark er startet i ønsket om, at vende en negativ samfundsmæssig tendens, I vores forståelse af psykisk sårbarhed. Den herskende diskurs på området, har store samfundsmæssige og individuelle konsekvenser, både ifht. økonomi, individuel trivsel og generel velfærd.

 

AMBITION Danmark er specialiserede i psykisk sårbares særlige udfordringer, når det gælder integration på arbejdsmarkedet. Vi beskæftiger os med mennesker med en psykisk sårbar profil,, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked, på trods af deres mange styrker; som stærk motivation, god intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og kreative tankegang.

Målgruppens udfordringer består sjældent I de faglige færdigheder, men I nedsatte personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

 

Viden om, hvordan vi i praksis håndterer og sætter hensigtsmæssige krav til denne målgruppe, bliver I dag anvendt I meget begrænset omfang, når det gælder integration på arbejdsmarkedet eller uddannelsesmål. Der findes meget få fagligt kvalificerede medarbejdere, der har erfaring med målgruppen når det gælder råd og vejledning ifht. Arbejdsmarkedet og uddannelsesmål.

Alt for ofte ser vi, at der sættes uhensigtsmæssige krav til denne målgruppe. Enten i form af for få krav, hvor borgeren ender i ”hamsterhjulet”. Eller der sættes for høje krav, i form af urealistiske job/uddannelsesplaner.

Begge dele modvirker hensigten. Få krav fører til stagnation og passivitet. For højere krav, kan skabe en direkte forværring af borgerens tilstand. I begge tilfælde medfører det mistet trivsel, tab af potentiel arbejdskraft og øgede udgifter for samfundet.

 

Målgruppen ”Borgere med Psykisk Sårbarhed” kan opnå øget trivsel, højere grad af autonomi og genskabe en anerkendende aktiv social status på arbejdsmarkedet. Dette skal ske igennem; læring, mestring og videndeling.

 

Ambition Danmark består af tre grundlæggende ambitioner:

 

1. Social Recovery - omhandler målgruppen specifikt

2. CSI - Corporate Social Initiative løsninger til erhvervslivet

 

3. Innovative financing - research og implementering af alternative løsninger til finansiering af sociale problematikker.

(Ikke realiserbart pt.)

 

1. Social Recovery

Ambition Danmark designer innovative sociale Recorvery strategier. Vores første projekt kalder vi:

 

Ambition Danmark' Mestringsskole

 

Grundtanken i Ambition Danmark’ Mestringsskole er; at en langt større del at nutidens Psykisk Sårbare Borgere kan omsætte deres barrierer og sårbarhed til unikke spidskompetencer, gennem viden og træning -og ikke mindst at give borgerene et medansvar for at videreudvikle og videregive ”viden der virker”

 

Der er IKKE tale om behandling eller terapi, men om læring og mestring -­‐> udvikling.

 

2. CSI - Corporate Social Initiative - løsninger til erhvervslivet

Fra CSR til CSI

Ambition Danmark ønsker at gøre op med nutidens fokus på virksomheders CSR - Corporate Social Responsibility, som frit oversat betyder virksomhedernes sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

CSR kan, og i nogle tilfælde skal, indtænkes i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden. Virksomheder kan i nogle tilfælde være forpligtet af fx sociale klausuler, hvis de løse opgaver for offentlige virksomheder.

 

Ambition Danmark ønsker at gøre op med tanken om at virksomhederne har ansvarspligt i forhold til outputet af forskellige nationale og internationale politiske handleplaner. Ambitions Danmark vil derimod arbejde for, at fremme frie initiativer - CSI (Corporate Social Initiative), som i højere grad matcher den enkelte virksomheds egne ambitioner.

Ambition Danmark udvikler både færdige og individuelle tilrettelagte CSI løsninger, med fokus på det sociale område.

 

3. Innovative financing

Ikke færdigudviklet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

Kontakt

 

Ambition Danmark

Amalieparken 87, 3. 2

2665 Vallensbæk Strand

Tel: +45 2475 5410

Følg os

PROFIL

Ambition Danmark arbejder for, at fremme trivsel for psykisk sårbare og deres pårørende.